Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
No menu items!
ΑρχικήΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΕυρωβαρόμετρο: Πάνω από τις μισές εταιρείες της ΕΕ δυσκολεύτηκαν να βρουν ειδικούς...

Ευρωβαρόμετρο: Πάνω από τις μισές εταιρείες της ΕΕ δυσκολεύτηκαν να βρουν ειδικούς κυβερνοασφάλειας


Ένα από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα φαίνεται πως είναι αυτό του ειδικού στην κυβερνοασφάλεια, αφού οι μισές εταιρείες στην Ευρώπη δυσκολεύονται να τους βρουν, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Η έρευνα δείχνει ότι όχι μόνο αυξάνεται η έλλειψη δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο, αλλά χρειάζεται να υπάρχουν περισσότεροι ειδικοί στον κυβερνοχώρο, καθώς και να αυξηθεί το προσωπικό που γνωρίζει την κυβερνοασφάλεια σε κάθε εταιρεία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό συμπίπτει με πρόσφατη έκθεση προβλέψεων που δημοσίευσε ο ENISA, ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, στην οποία επισημαίνεται ότι το χάσμα δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο φαίνεται να συνδέεται στενά με τις κυβερνοαπειλές.  Αυτό συνιστά μείζονα απειλή για τη λειτουργία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών και για την ενιαία αγορά στο σύνολό της.

Πάνω από τις μισές εταιρείες δεν βρίσκουν ειδικούς

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, οι εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων, όταν έχουν ανοιχτές θέσεις.

Περισσότερες από τις μισές εταιρείες, που αναζήτησαν υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων στην κυβερνοασφάλεια, αντιμετώπισαν δυσκολίες. Οι δυσκολίες σχετίζονταν με την εύρεση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα (45%), με την εν γένει έλλειψη υποψηφίων (44%), με την έλλειψη ενημέρωσης (22%) και με τους “στενούς” προϋπολογισμούς (16%).

Το 76% δεν διαθέτει επίσημα προσόντα ή πιστοποιημένη κατάρτιση

Ένα βασικό πρόβλημα, που εντοπίζει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης. “Ενώ υπάρχει γενική συναίνεση ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί υψηλή προτεραιότητα (71% των εταιρειών), η ανάληψη δράσης παραμένει η κύρια πρόκληση: το 74% των εταιρειών δεν έχουν παράσχει καμία εκπαίδευση, ούτε ευαισθητοποιούν τους υπαλλήλους τους”, διαπιστώνει η έρευνα.

Tο 74% των εταιρειών δεν έχουν παράσχει καμία εκπαίδευση, ούτε ευαισθητοποιούν τους υπαλλήλους τους”, διαπιστώνει η έρευνα

Επιπλέον, το 68% των εταιρειών δήλωσε ότι δεν απαιτείται κατάρτιση ή ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (16% δεν γνωρίζει τις σχετικές ευκαιρίες κατάρτισης και το 8% αναφέρει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ως λόγο).

Το 76 % των εργαζομένων σε ρόλους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια δεν διαθέτουν επίσημα προσόντα ή πιστοποιημένη κατάρτιση. Το 34 % ανέλαβε τον ρόλο από ρόλο που δεν σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο, ενώ το 57 % απορρόφησε τις αρμοδιότητες κυβερνοασφάλειας σε υφιστάμενο ρόλο.

Oι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (70 %) συμφωνούν ότι η πολυμορφία και η ένταξη στην κυβερνοασφάλεια είναι σημαντικές στις αντίστοιχες εταιρείες τους. Ωστόσο, ενώ περίπου τα δύο τρίτα συμφωνούν ότι οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αναλάβουν ρόλους και καθήκοντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το 53 % των εταιρειών δεν έχουν γυναίκες σε ρόλους κυβερνοασφάλειας.RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular

Recent Comments