Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑυτοκίνητοΗλεκτρικά ΙΧ: Πώς μπορείτε να βάλετε φορτιστή στην πολυκατοικία

Ηλεκτρικά ΙΧ: Πώς μπορείτε να βάλετε φορτιστή στην πολυκατοικία


Η διαρκής άνοδος των αμιγώς ηλεκτρικών και των επαναφορτιζόμενων υβριδικών (plug-in) οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους έχει ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη αύξηση του ηλεκτρικού φορτίου που καλείται να παρέχει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις προστριβές μεταξύ των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια εκτιμάται πως κυκλοφορούν πάνω από 25.000-27.000 ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα. Πλέον, όπως είναι γνωστό, είναι απαραίτητη η δήλωση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου, όπως επισημαίνουν από τη ΔΕΔΔΗΕ, να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των ηλεκτρικών οχημάτων στο Δίκτυο.

Η εγκατάσταση του «έξυπνου» επιτοίχιου φορτιστή είναι αυτονόητη αλλά ενδέχεται να προκαλέσει προστριβές ανάμεσα στους ενοίκους των πολυκατοικιών

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά τον χώρο των ηλεκτρικών και plug-in οχημάτων, η φόρτιση αυτών των αυτοκινήτων από απλή οικιακή πρίζα «σούκο» πρέπει να αποτελεί λύση ανάγκης λόγω – κυρίως – της χαμηλής τάσης του οικιακού ρεύματος, με τον χρόνο φόρτισης να είναι ιδιαίτερα μεγάλος και να κυμαίνεται από 18 έως 30 ώρες. Επίσης είναι απαγορευτική – για τη φόρτιση μπαταρίας – η χρήση μπαλαντέζας.

Η ιδανική λύση είναι η φόρτιση μέσω Wall box (πρόκειται για έναν «έξυπνο» επιτοίχιο φορτιστή), η εγκατάσταση του οποίου πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Το Wall box προσφέρει γρήγορη και άνετη διαδικασία φόρτισης, ο δε ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρικού οχήματος μπορεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής στο κινητό του να εποπτεύει τη διαδικασία της φόρτισης μέσω του Wallbox έχοντας τη δυνατότητα ακόμα και για έναρξη και λήξη της.

Τα προβλήματα στις πολυκατοικίες

Η εξάπλωση όμως της ηλεκτροκίνησης προϋποθέτει και τη δυνατότητα φόρτισης των αυτοκινήτων εντός των ιδιόχρηστων ή κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι πάντοτε αυτονόητο, με συνέπεια να δημιουργούνται προστριβές και διαμάχες μεταξύ των ενοίκων τους.

Για τον λόγο αυτόν, «ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια του πολιτικού μηχανικού και τεχνικού συμβούλου του Γραφείου Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ Κώστα Καράμπαμπα, παρουσιάζουν μέσα από 13 ερωτήσεις-απαντήσεις έναν οδηγό με όλες τις νομικές και τεχνικές διαδικασίες εγκατάστασης των φορτιστών στις πολυκατοικίες.

Ολες οι πληροφορίες χωρίζονται σε δύο ενότητες: η πρώτη αφορά τα υφιστάμενα κτίρια και η δεύτερη τα νέα κτίρια.

Υφιστάμενα κτίρια

Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών

Στην ενότητα αυτή οι πληροφορίες εστιάζουν – κυρίως – στα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης αλλά και στο τι επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης να κάνει.

1) Τι ισχύει για υφιστάμενα κτίρια με πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης;

Σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, μπορεί να αποφασιστεί η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

2) Τι ισχύει στις περιπτώσεις με πολλαπλές ιδιοκτησίες;

Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες, για την εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)]. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται σε τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.

3) Οταν υπάρχει ιδιοκτήτης ή δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης;

Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης, και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος.

4) Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων;

α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.

β) Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν.4483/1965, το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου χρήσης του χώρου στάθμευσης και είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

γ) Σε όλους τους στεγασμένους κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που διαθέτουν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, πέρα από τα νόμιμα μέτρα πυροπροστασίας του κτιρίου, επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55Β, ανά τρία σημεία επαναφόρτισης Η/Ο.

5) Εχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν οι υπόλοιποι ένοικοι;

Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)] να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης, λόγω ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Με την ίδια διαδικασία, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

6) Πότε δεν απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια;

Για κατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), η οποία κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Μετά την έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η αίτηση προς τον Διαχειριστή με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-adeies και καταχωρίζονται στον φάκελο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του κτιρίου.

7) Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας;

Για την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Οι μελέτες, οι τεχνικές περιγραφές, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια, η ΥΔΕ και αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην περίπτωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies, από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

8) Πότε η σύνδεση υποδομών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων;

Η σύνδεση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενη παροχή, με επαύξηση αυτής ή μέσω νέας παροχής, διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων.

Νέα κτίρια

Υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης

Γενικά για όλα τα νέα κτίρια, ανεξάρτητα αν προορίζονται για κατοικίες ή γραφεία ή μεικτή χρήση, που θα υποβάλλουν αίτημα για οικοδομική άδεια μετά την 1η Μαρτίου 2021, η ηλεκτρολογική τους μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει και εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για σημεία φόρτισης, ειδικά για τα νεόδμητα κτίρια με περισσότερες.

9) Τι ισχύει γενικά για τα δίκτυα φόρτισης στα νέα κτίρια;

Στην ηλεκτρολογική μελέτη των νέων κτιρίων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές προκύπτουν από την οικοδομική άδεια, να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν. Η ηλεκτρολογική μελέτη αποτελεί μέρος της συνολικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης πυρασφάλειας του κτιρίου.

10) Τι ισχύει για τα κτίρια αποκλειστικής χρήσης κατοικίας;

Σε νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε κάθε θέση στάθμευσης οχημάτων.

11) Τι ισχύει για τα νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία;

Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε μία κατ’ ελάχιστο σε κάθε πέντε θέσεις στάθμευσης για τις θέσεις που δεν εξυπηρετούν την κατοικία να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

12) Τι ισχύει για κοινόχρηστα σημεία επαναφόρτισης εντός κτιρίων;

Σε όλα τα νέα κτίρια, δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε ξεχωριστή κοινόχρηστη θέση στάθμευσης, επιπλέον όσων σημείων προβλέπονται στο παρόν. Στην περίπτωση αυτή, το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σημείου αυτού αναφέρονται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιμερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους, που κάνουν χρήση του σημείου επαναφόρτισης.

13) Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης των υποδομών φόρτισης στον ΔΔΔΗΕ;

Η δήλωση γίνεται μέσω της εφαρμογής https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία με την εξυπηρέτηση πελατών του ΔΕΔΔΗΕ (τηλ. 800 400 4000).

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»Περισσότερα Εδω

RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular

Recent Comments